Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

İhtiyaçları öncesinden görebilme yetkinliğimiz, bugün ve gelecek için her zaman daha iyisini arama motivasyonumuzla, Türkiye’nin ilk ve tek yerli güneş hücresini üretiyor, ülkemiz enerji sektörünün yerli ve milli teknolojilerle büyümesine katkı sağlıyoruz. 

Sürdürülebilir üretim anlayışımız, yenilikçi bakış açışımız ve Ar&Ge’ye yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye’yi yenilenebilir enerji konusunda yeni bir döneme taşıyan yerli hücre üretimi projemizi TÜBİTAK - Milli Güneş Enerjisi Santrali Geliştirilmesi Projesi (MİLGES) kapsamında yürütüyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek yerli güneş hücresi yatırımımızla ülkemizde fotovoltaik temelli güneş enerjisi santrali ekipman ve ihtiyaçlarının geliştirilmesini, dış pazarlara ihraç edilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasını amaçlıyoruz.

Yerli güneş hücreleriyle ürettiğimiz paneller ile Şanlıurfa – Ceylanpınar’da bulunan Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİGEM) 6 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali kurduk.

Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük güneş paneli üretim tesisleri arasında olan Parla Solar, 33 bin m2 üzerine kurulu alanda, yıllık 300 MW üretim kapasitesiyle 600 bin adet panel üretmekte.

 

www.parlasolar.com.tr