Aydem Yenilenebilir Enerji - Tahvil İhracı

21.06.2021
Özür Dileriz

Yürürlükteki yasal sınırlandırmalar nedeniyle, bu materyallerin elektronik versiyonları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya veya Japonya'da bulunan kişilere yönelik değildir veya söz konusu materyaller bu kişiler tarafından erişilebilir değildir. Bu durumun neden olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Ana sayfaya dönmek için buraya tıklayın.

Anasayfaya Dön

Devam etmek için lütfen bulunduğunuz ülkeyi seçiniz.

*

Devam Et

UYARI – ÖNEMLİ

ERİŞMEYE ÇALIŞTIĞINIZ MATERYALLERİN ELEKTRONİK VERSİYONLARI, AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (“İHRAÇÇI”) TARAFINDAN BU İNTERNET SİTESİNDE İYİ NİYET PRENSİBİ TEMELİNDE VE YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMACIYLA ERİŞİME SUNULMUŞTUR.

BU MATERYALLER, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KANADA, AVUSTRALYA, JAPONYA VE SÖZ KONUSU MATERYALLERİN (VEYA BUNLARA İLİŞKİN BAŞKA İŞLEMLERİN) KAPSAMININ VEYA GEÇERLİLİĞİNİN YASAL DÜZENLEMELERİN İHLALİNE YOL AÇABİLECEĞİ HERHANGİ BİR YARGI BÖLGESİNDE (“KISITLANMIŞ DEVLETLER”) BULUNAN KİŞİLERE KARŞI YÖNELTİLMEMİŞTİR VEYA BU KİŞİLER TARAFINDAN ERİŞİLEBİLİR DEĞİLDİR.

BU MATERYALLER, TÜRKİYE'DEKİ HERHANGİ BİR MENKUL KIYMETİ SATMA TEKLİFİ VEYA DAVETİ VEYA HERHANGİ BİR MENKUL KIYMETE ABONE OLMA VEYA SATIN ALMA TEKLİFİ TALEBİ TEŞKİL ETMEZ. MENKUL KIYMETLERİN ŞİRKET TARAFINDAN ARZI, SADECE MENKUL KIYMETLERİN TÜRKİYE DIŞINDA SATILMASI AMACIYLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR.

Lütfen bu web sayfasındaki bilgileri görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp tıklamamaya karar vermeden önce bu uyarıyı dikkatlice okuyunuz – bu uyarı, internet sitesini görüntüleyen herkes için geçerlidir. Aşağıda yer alan uyarı metninin değiştirilebileceğini veya güncellenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Siteye yapacağınız her ziyarette metnin tamamını okumanız gerekmektedir.

Erişim esası

Bu materyallerin elektronik versiyonlarına erişim, İhraççı tarafından iyi niyet prensibi temelinde ve yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır. Bu web sayfasına erişmek isteyen herhangi bir kişi, bunu yalnızca bilgilenme amaçlı yaptığını İhraççıya beyan ve taahhüt eder. Basın duyurularının ve diğer belgelerin elektronik ortamda sunulması, bu tür materyallerde belirtilen menkul kıymetlerin (“Menkul Kıymetler”) satma teklifini veya satın alma teklifi talebini teşkil etmez. Ayrıca, bunlar, İhraççı veya diğer herhangi bir taraf tarafından Menkul Kıymetlerin satılması veya satın alınması yönünde bir tavsiye teşkil etmez.

Yurt Dışında Bulunan Kişiler

Bu internet sitesinde yer alan materyalleri görüntülemek bazı devletlerde hukuka uygun olmayabilir. Diğer devletlerde, sadece belirli sıfata sahip kişilerin söz konusu dokümanları görüntülemesine izin verilmiş olabilir. Kısıtlanmış Devletler’in herhangi birinde bulunan veya mukim olan kişiler, söz konusu materyalleri görüntülemek istedikleri takdirde bu materyalleri görüntülemelerini yasaklayan veya kısıtlayan herhangi bir yerel zorunluluğa tabi olmadıklarından emin olmalıdırlar.

Özellikle, İhraççı tarafından aksi belirtilmedikçe ve yürürlükteki yasal düzenlemeler tarafından izin verilmedikçe, materyaller, Menkul Kıymetler nezdinde herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemeyeceği gibi; söz konusu Menkul Kıymetler, tescilden veya vasıflandırmadan önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette bu türden bir teklif, teşvik ya da satışa konu edilmeyecektir.

Menkul Kıymetler, özellikle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Menkul Kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası’nın tescil gerekliliklerine tabi olmayan bir işlem olması veya bu gerekliliklerden muafiyet durumu oluşmadıkça Amerika Birleşik Devletleri’nde satılamaz veya arz edilemez. Paylar, Amerika Birleşik Devletleri’nin veya diğer Kısıtlanmış Devletler’in herhangi bir eyaleti, ili, bölgesi, ilçesi veya yargı alanında geçerli sermaye piyasaları yasaları kapsamında tescil edilmeyecek veya teklif edilmeyecektir. Buna göre, ilgili sermaye piyasaları yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece Menkul Kıymetler, doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Kısıtlanmış Devletler’de veya konuya dair yasal düzenlemelerin ihlaline yol açılabilecek ya da tescilini gerektirecek başkaca bir devlette arz edilemez, satılamaz, alınamaz, kullanılamaz, rüçhan hakkı kullanılamaz, yeniden satılamaz, teslim edilemez veya dağıtılamaz. Menkul Kıymetler Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz edilmeyecektir.

Bu web sayfasındaki materyalleri görüntüleme izniniz yoksa veya bu materyalleri görüntüleme izninizin olup olmadığı konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, bu web sayfasından ayrılmanızı rica ederiz.

Uyarının anlaşıldığının ve kabul edildiğinin onaylanması

Bu materyallerin elektronik versiyonları, Kısıtlanmış Devletler’de bulunan veya ikamet eden kişilere yönelik değildir veya söz konusu kişiler tarafından erişilemez. Bu materyallerin elektronik versiyonları, Kısıtlanmış Devletler’de bulunan veya ikamet eden kişilere doğrudan veya dolaylı olarak dağıtılamaz.

Materyaller yalnızca tarihleri itibariyle günceldir ve hiçbir koşulda, materyallerin burada yer alması, tarihlerinden sonraki herhangi bir zamanda doğru olduğu anlamına gelmez.

“Onayla” düğmesine tıklayarak, herhangi bir Kısıtlanmış Devletler’de veya başka herhangi bir kısıtlanmış devlette bulunmadığımı onaylıyorum.

Yukarıda belirtilen uyarıyı okudum ve anladım. Uyarının, haklarımı etkileyebileceğini anlıyorum ve şartlarına bağlı kalmayı kabul ediyorum. “Onayla” düğmesine tıklayarak, bu materyallerin elektronik sürümlerini görüntülemeye iznim olacağını onaylıyorum.

Onaylıyorum
Onaylamıyorum