Aydem Enerji’nin Marka Konumlandırması BrandMap’te

07.05.2021
Aydem Enerji’nin Marka Konumlandırması BrandMap’te

Her marka ve temsil ettiği ürün/hizmet, pazarda tüketicinin yaşamında bir soruna/ihtiyaca çözüm olan ve bu çözümle de rakiplerden ayrışan bir çerçeveye/özelliğe sahiptir. Pazarda tüketiciye daha kolay ulaşabilmek için öncelikle hedeflenen dar kitleler oluşturulur. Yani “Pazar Segmentasyonu” yapılır. Ardından bu kitleye ilişkin bir pazar hedeflemesi yapılır. Hedeflemenin amacı segmentler içinde en uygun-verimli olanı seçmektir. Konumlandırma, bu hedefleme sonrasında hedef müşteri/tüketiciye nasıl seslenip, onun hayatında nasıl bir yere oturacağının (zihninde) belirlenmesidir. 
Aydem Enerji Kurumsal İletişim Grup Direktörümüz Zeynep Arayıcı Korzay, BrandMap Dergisi ile Aydem Enerji markasının yeniden inşası ve konumlandırılmasına ilişkin bir röportaj gerçekleştirdi. 
Röportajı aşağıda okuyabilirsiniz.

1-Pazarınızın genel rekabet durumunu kısaca anlatır mısınız?

Aydem Enerji olarak, Türkiye’de enerji sektöründe ilkleri hayata geçirme azmimizle elektrik üretim, dağıtım ve perakende satış alanlarında faaliyet gösteriyoruz. 40 yılı aşkın köklü tarihimizde olduğu gibi bugün de 11 bini aşkın çalışanımızla topluma ve çevreye duyarlı duruşumuzla, insan odaklı çalışıyoruz; hayat için enerji üretiyoruz. 
Türkiye’nin öncü enerji şirketi olarak, ülkemizin sürdürülebilir geleceği için çalışırken yenilenebilir enerjiyi odağımıza alıyoruz; hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve biyogaz kaynaklarından enerji üretiyoruz.  Hayata geçirdiğimiz pek çok ilkle geleceğe iz bırakıyor, enerji sektöründeki ezberleri yıkıyoruz.
Türkiye’de elektrik dağıtım yapılanmasına baktığımızda, her biri belli bir bölgede faaliyet gösteren 21 enerji şirketi olduğunu görüyoruz. Bu şirketler, diğer firmalarla rekabetten ziyade, mevcut müşterilerilerine ve elektrik tedarikçisi firmalara olan yükümlülüklerini yerine getirmek için altyapı yatırımları, sayaç hizmetleri rehabilitasyon, verimlilik ve yapılanma süreçlerine odaklanıyor.
Perakende satış tarafında da, yine dağıtımda olduğu gibi 21 bölge var fakat bu şirketler tüm ülkede enerji satma hakkına sahipler. Yani bölgeler arası ve diğer tedarik şirketleri ile rekabet söz konusu. Bugün itibariyle tüketilen enerji bakımından %95 rekabete açık bir sektörde faaliyet gösteriyoruz ve yakın vadede %100 rekabete açık bir sektör bekliyoruz. Aydem Enerji olarak perakende satış alanında Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla başta olmak üzere tüm ülkede faaliyet gösterirken, bu 5 ilde serbest tüketici niteliğine haiz olmayan tüketicilerimiz açısından lisanslı tek tedarikçi konumundayız. 5 milyondan fazla noktada 20 milyondan fazla kişiye hayat icin enerji sağlıyoruz. 


2-Pazarda nasıl bir tüketici segmentasyonu oluşturdunuz? Bu segmentasyon içinde hedeflediğiniz kitleyi tanımlar mısınız? Neden bu kitleyi hedeflediğinizi pazar koşulları ve markanız çerçevesinde aktarır mısınız?

Elektriği tüm diğer ürünlerden farklı ve ilginç kılan pek çok özellik var. Bunların başında tüketiciler nezdinde talebi artırmak yerine çevreyi ve kaynakları korumak için tasarrufu özendirmek ve bu hizmeti kesintisiz sunabilmek gerekliliği geliyor. Aynı zamanda temel bir insan ihtiyacı haline gelmiş bir ürünün üretim, dağıtım ve satışını yapan enerji şirketlerinden, topluma karşı sorumluluklarını daha açık şekilde yerine getirmeleri, daha şeffaf ve hesap verebilir olmaları bekleniyor.
Türkiye’nin öncü entegre enerji grubu Aydem Enerji olarak, markamızın relansman sürecinin başında, markamızı daha fazla paydaş için daha çekici bir seçeneğe dönüştüren geniş kapsamlı bir marka değer yönetimi anlayışını hedefledik. Ve bu dönüşüm sürecini, büyüme danışmanlığı şirketi Argus Growth Agency’nin desteği ile yönettik.
Öncelikle bir enerji markası için hem bugün hem de gelecek odağına sahip olarak bunu paydaşlarıyla paylaşmanın önemli bir marka fırsatı barındırdığını tespit ettik. Hem B2C hem de B2B müşteriler nezdinde ideal bir enerji markasından beklentilerde liderlik ve yeniliğin öne çıktığını, müşterilerin inovasyon ve yenilik beklentisinin, en önemli marka gelişim alanını oluşturduğunu açığa çıkardık. İçgörüleri de ekleyerek markamızın temelini oluşturacak ana odak alanlarımızı belirledik. 
Odak alanlarımızın netleştirilmesi değer teklifimizin şekillendirilmesine olanak sağladı. Odak noktalarımızın ve kurumsal değerlerimizin belirlenmesi sonrasında marka mimarimizi oluşturduk ve Landor & Fitch ile kurumsal kimliğimizi en baştan tasarladık. 


3-Hedef tüketicinizin hayatında/zihninde nasıl bir konum aradınız, nereye konumlandınız ve bu konumlandırmayı yaratabilmek için marka kimliğinden iletişim çalışmalarına kadar neler yaptınız?

Bugün geldiğimiz noktada, Aydem Enerji olarak, bir taraftan bugünün ihtiyaçları için daha verimli ve tasarruflu çözümler sunarken, bir diğer taraftan da doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştiriyoruz; yani hayat için enerji üretirken bunun kesintisiz ve çevreci olması için büyük yatırımlar yapıyoruz.
Yenilenebilir enerjiye odaklanıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren iştirakimiz, Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünün tamamı %100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan ülkemizdeki en büyük şirket konumunda. Ve sürdürülebilirlik, bu şirketimizin faaliyetlerinin odağında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) Türkiye’deki imzacıları arasında yer alıyoruz. 2020 yılında paydaşlarımıza, topluma, yaşadığımız dünyaya “saygı” temasıyla yayınladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuz, LACP (Amerikan İletişim Profesyonelleri) tarafından elektrik kategorisinde Gümüş Ödül aldı. 
Aydem Enerji’yi bugüne taşıyan en güçlü kurumsal yetkinliğimiz, yenilikçi olmamız. Öngörülmemiş gelişmelerde dahi güçlü bir irade, cesaret ve çeviklikle, Türkiye’yi birçok ilkle buluşturabilmemizi buna borçluyuz. 
Bugünü ve geleceği daha parlak kılmak için, cesur ve yenilikçi fikirlerden güç alan enerji hizmetleri sunan Aydem Enerji’nin yeni logosu ve renkleri de marka kimliğini yansıtıyor. Yine bu yaklaşımla oluşturduğumuz lansman filmimizde de görüp dokunamadığımız, adeta gizli kahramanımız olan elektrik enerjisinin yaşamın her alanındaki öneminin altını çizmek istedik. İşlerimizi kolaylaştıran, neredeyse her anımızda yararlandığımız elektriğin yeri, doldurulamaz konumu ve değeri hakkında farkındalık oluşturmak hedefiyle, hayata dokunan ve enerji dolu bir yaklaşım ile ördüğümüz yeni reklam kampanyamızı kamuoyunun beğenisine sunduk.