Aydem Yenilenebilir Enerji, 2023 Yılı Sonuna Kadar Yüzde 35 Büyüyecek

13.06.2022
Aydem Yenilenebilir Enerji, 2023 Yılı Sonuna Kadar Yüzde 35 Büyüyecek

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürümüz Ömer Fatih Keha, Ekonomist Dergisi’nin hazırladığı ‘’Enerjinin Liderleri’’ ekine şirketimizin yolculuğunu ve gelecek dönem büyüme stratejisini anlattı.

Türkiye’nin portföy büyüklüğü ile yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından enerji üreten en büyük şirketlerden biri olan Aydem Yenilenebilir Enerji, 5 yıl içerisinde üretim gücünü iki katına çıkarmayı hedefliyor. Geçen yıl nisan ayında halka açılan ve 5 kat talep toplayarak 1,3 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan şirketimiz, dört bölgede toplam 1.020 megavatlık bir kurulu gücüne sahip.

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürümüz Ömer Fatih Keha, şirket olarak 2023 yılı sonuna kadar üretim gücünü yüzde 35 artırmayı hedeflediklerini söyledi. Uşak RES sahasında başlayan ve Türkiye’nin en büyük hibrit güneş santrali olma özelliğini taşıyan yatırımın da bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri olduğunu kaydeden Ömer Fatih Keha, şirketin gelecek dönem büyüme stratejisini anlattı.

Şirketi kısaca tanıyabilir miyiz? Ne zaman, hangi hedeflerle kuruldu?

1995 yılında Aydem Enerji çatısı altında yenilenebilir enerji üretim yolculuğumuza başladık. Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek üzere 1997 yılında Denizli’de Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik enerji santralini hayata geçirdik.

Şirketimiz, ürettiği enerji ile bugün yenilebilir enerjide ülkemizin öncü şirketi konumunda bulunuyor. Portföy büyüklüğümüz ve çeşitliliği ile Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketiyiz.

Hizmet ve faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Enerjinin hangi alanlarında varsınız?

Tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal ve LFG santrallerimizle Türkiye’nin enerji ihtiyacını temiz enerji üretimiyle karşılıyoruz. Ülke genelinde 25 yenilenebilir enerji santralimiz bulunuyor.

Kuruluştan bugüne nasıl bir yol kat ettiniz? Nereden nereye geldiniz?

Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik enerji santralini açarak cesaretle çıktığımız yolda bugün; genç, güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz, bilgi birikimimiz ve mühendislik yetkinliklerimizle Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün öncüsü olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yenilenebilir enerji üretimindeki 27 yıllık bir deneyimimiz bulunuyor. Özelleştirmeden aldığımız İki hidroelektrik santralimiz haricinde tüm santrallerimizin inşaat, projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması faaliyetlerini kendi yetkinliklerimiz ve kaynaklarımızla hayata geçirdik. Aynı zamanda, santrallerimizdeki bakım çalışmalarının büyük çoğunluğu yüksek teknolojiden yararlanarak alanında uzman bakım-onarım ekiplerimiz ile yüksek emreamadelik oranımızla gerçekleştiriyoruz. Tek faaliyet alanı yenilenebilir enerji üretimi olan bir şirket olarak, tüm değerlerimizi de sürdürülebilirlik bilinci üzerine inşa ettik. Bu alandaki çabalarımızı genişletmek ve derinleştirmek için 2020 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olmuştuk. 2021 yılında ise sürdürülebilirlik ajandamızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları paralelinde güncelleyerek bir adım öteye taşıdık ve dünyanın bu alandaki en büyük kurumsal inisiyatifinin katılımcısı olduk.

“YATIRIMLARIMIZ İLE SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Yenilenebilir enerjinin öneminin giderek arttığı ve global gelişmelerle birlikte bu önemin daha da iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Vizyoner bir yaklaşım ile şirketimiz bu alanda halihazırda önemli bir yol kat etmiş durumda ve mevcut portföy yatırımlarımız ile sektöre de öncülük ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşım ve iştah ile yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız devam edecek. Hedefimiz, giderek çeşitlenen bir üretim profili ve dolayısıyla daha esnek bir iş modeli ile Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji üreticisi olarak kalmak.

“DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye enerji haritasının yeşile dönmesi için çabamızı artırırken, operasyonlarımızın çevreye doğrudan ve dolaylı etkilerini azaltmak ve kendi çevresel performansımızı geliştirmek için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu Moody’s/Vigeo Eiris tarafından yapılan “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG)”  performans değerlendirmesinde 65 puanla aldığı A1 İleri Düzey derecesiyle Türkiye’de Elektrik ve Gaz Hizmetleri Sektörünün lideri ve “Gelişmekte Olan Pazarlar” sıralamasında birinci olma başarısını gösteren Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilirlik alanında da öncü şirket olmaya ediyoruz. Özellikle dünyanın en önemli çevre platformlarından biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarından 2021 yılında aldığımız derecelerle sektörümüzün en iyileri arasında yer alırken; Tedarikçi Bağlılığı Derecelendirmesi’nde (SER) ise A- Liderlik Seviyesi ile Türkiye’de sektöründe en yüksek SER puanına sahip şirket olduk.

Portföyümüzde yer alan Akıncı HES ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından üçüncü kez “Düşük Karbon Kahramanı” seçilmenin mutluluğunu yaşadık. 2021 yılı ilk çeyreğinde tüm santrallerimizde “Sıfır Atık” belgesini almaya hak kazandık.

Çalışanlarımız için temel hak ve özgürlükleri, fırsat eşitliğini ve çeşitliliği esas alan güvenli, şeffaf, adil ve destekleyici bir iş ortamı yaratmaya büyük önem veriyoruz. Eşit Hayat inisiyatifimizle toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında kendi içimizdeki dönüşümü, geniş etki alanımızda yer alan tüm paydaşlarımızı içine alacak şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak, maruz kalan Aydem Yenilenebilir Enerjililerin güven ve gizlilik içinde konuşabilecekleri, yardım alabilecekleri bir sistem oluşturmak için 2021 yılında Aile İçi Şiddetle Mücadele Prosedürü yayınlandı.

2021 yılındaki önceliklerimizden bir diğeri, daha dijital ve verimli şekilde yeni dünya düzenine uygun bir çalışma yapısı geliştirmek oldu. Yenilenebilir enerji üretiminin öncüsü olarak, önümüzdeki dönemde de ülkemizin ve dünyamızın geleceğinde üstlendiğimiz kilit rolün bilinciyle çalışmaya, doğaya ve insana değer katmaya devam edeceğiz.

Şirket olarak halka açılma süreci ve katkılarından söz eder misiniz?

2021 yılının Nisan ayında 338 bini aşkın yatırımcıdan, beş kat talep toplayarak ulaştığımız 1,3 milyar TL’lik işlem hacmiyle, ülkemizde son üç yılda gerçekleşmiş en büyük halka arza imza attık. Gerçekleştirdiğimiz 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı, Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracı olmanın yanı sıra CEEMEA (Orta & Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nde bir yenilenebilir enerji şirketinin gerçekleştirdiği en büyük işlem özelliğini de taşıyor. Daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve hibrit başta olmak üzere taahhüt ettiğimiz yatırımlar için seçtiğimiz finansman modeliyle de farkımızı ortaya koyduk.

Tahvil ihracımızın gördüğü ilgide, Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG) alanında sergilediğimiz performans ve derecelendirme kuruluşu Moody’s/Vigeo Eiris’in endeksinde bizi Türkiye’nin sektör lideri yapan derecemiz büyük bir rol oynadı. 2021 yılında aynı endekste Türkiye liderliğimizi yinelerken, bu başarının yanına “gelişmekte olan pazarlar” sektör birinciliğini de ekledik.

İşimizin doğası gereği, ürettiğimiz “temiz enerji” ile ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin en önemli paydaşlarından biri konumundayız. Faaliyet gösteren santrallerimizde Sıfır Atık Belgesi, Yenilenebilir Enerji (IREC) ve Emisyon Azaltım Sertifikaları (VCS & GS) alarak çevreye duyarlı üretim modelimizle enerji üretmeye özen gösteriyoruz.

Nerelerde, kaç tesisiniz var?

20 hidroelektrik, üç rüzgâr, bir jeotermal ve bir biyogaz santralinden oluşan geniş portföyümüz ile Türkiye’nin Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara olmak üzere dört bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Toplamda ulaştığımız 1020 MW kurulu gücümüzün yüzde 84’ü HES’lerden, yüzde 16’sı RES’lerden, geriye kalan kısım ise JES ve LFG santrallerimizden oluşuyor. Yıllık üretim kapasitemiz 3930 GWh.

2021 nasıl bir yıl oldu, ne kadar büyüme ve ciro rakamına ulaştınız? 2021 ne kadar elektrik ürettiniz?

Portföyümüzün yüzde 84’ü hidroelektrik santrallerden oluşmasından dolayı üretimimizin de ağırlığı hidroelektrik oluşturmaktadır. Son 41 yılın en kurak yılı olarak kaydedilen 2021 yılı, enerji üretimimizde görebileceğimiz en kötü rakamları gördük. 2022 yılı uzun yıllar ortalamasına yakın yağışlar olmasından kaynaklı üretim rakamlarımız da geçtiğimiz yıla göre daha iyiye gitmektedir. İlk çeyrekte gerçekleşen üretimimiz 661 GWh. Bu üretim, geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre yüzde 45 daha yüksektir. Yıl boyunca performansımız beklentilerimizle uyumlu şekilde devam edecek. Gelecek yıllarda uzun yıllar ortalamasının üzerinde üretim beklemekteyiz.

Fakat kuraklık kaynaklı 2021 yılında üretimimizde yaşadığımız olumsuzluklara rağmen, bizim için öne çıkan pek çok gelişme de oldu. En önemli gelişme ise hiç kuşkusuz halka arz ve tahvil ihracımızdı. Son üç yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdik, aynı zamanda 5,5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında Eurobond tahvil ihracı sürecini başarıyla tamamladık. Bir diğer önemli gelişme ise 2021 yılı itibarıyla kapasite artışı ve hibrit projelerine yatırım yapmaya başlamamızdı. Şirketimizin 2021 yılı ciro rakamı, 1,2 milyar TL idi.

2022 yılı nasıl geçiyor? Bu yılsonu için büyüme ve ciro hedefleriniz ve 2023’den beklentileriniz neler?

2022 yılı yağışlarının geçen seneye oranla yüksek gerçekleşmesinden kaynaklı olarak, santrallerimizin üretim miktarları arttı ve dolayısıyla bu artış ciroya yansıyor. Bu yıl ilk çeyrekte gelirimizi üç kat artırarak 849 milyon TL’ye, Faiz Vergi ve Amortisman öncesi faaliyet kârımızı da 721 milyon TL’ye çıkardık.

Yatırım planlarınızdan bahseder misiniz, ne kadarlık bir yatırım bütçesi planlıyorsunuz?

Hibrit üretim sağlayacak güneş santralleri ve kapasite artırım yolu ile devreye alınacak rüzgâr santrallerinin yatırımlarını planlıyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında toplam kurulu güç bazında devreye alınması planlanan yatırımlarımız 358 MW. Bu yatırımın 196 MW’ı hibrit güneş santrallerine, kalan 162 MW’ı ise rüzgâr kapasite artışlarına yönelik olacak. Tamamen iç kaynaklarımız ve faaliyetler sonucu elde edeceğimiz nakit akışları yoluyla finanse edeceğiz.

2023 yılında mevcut santrallerimize ilave olarak devreye alınacak hibrit santraller ve kapasite artışı yapılacak santrallerimizin portföyümüze dâhil olmasıyla birlikte üretim ve ciro artışı sağlayacağız. Yatırımların tamamlanması ile kurulu güç ve artan kapasite artışı sağlamamızın yanı sıra portföy çeşitliliğimizin zenginleşmesine de olumlu katkı sağlayacağız.

Kurulu gücünüzü ne kadara çıkarmak istiyorsunuz?

2023 yılı sonuna kadar 1.020 megavatlık portföyümüzün kurulu gücünü yüzde 35 artırmayı hedefliyoruz. Uşak RES sahamızda başlayan ve Türkiye’nin en büyük hibrit güneş santrali olma özelliğini taşıyan yatırımımız da bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan bir tanesi. Farklı faaliyet alanlarımızda planladığımız hibrit yatırım projelerimizin yanı sıra kapasite artışı ve yeni yatırım fırsatlarını da yakından takip ediyoruz.