Adm Elektrik ve Gdz Elektrik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Katılımcı Üyesi Oldu

20.01.2022
Adm Elektrik ve Gdz Elektrik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Katılımcı Üyesi Oldu

Elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketlerimiz Adm Elektrik Dağıtım ile Gdz Elektrik Dağıtım, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) katılımcısı oldu. 

Üyelikle beraber, Adm Elektrik Dağıtım ve Gdz Elektrik Dağıtım, tüm iş süreçlerinde insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele ve çevre başlıklarını kapsayan UN Global Compact’in 10 ilkesine uymayı taahhüt etti. Bu alanlardaki çalışmalarını her yıl raporlayacak olan şirketlerimiz, üstlenmiş olduğu ilkeleri de somut göstergelerle ortaya koyacak.

“Dağıtım şirketlerimizle de Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde katılımcı statüsüne ulaştık”

Beş grup şirketimizle UN Global Compact’e katılımcı üye olduğumuzu belirten Aydem Enerji CEO’muz İdris Küpeli, “Elektrik üretimi, dağıtımı ve satışı alanında yürüttüğümüz faaliyetlerimizde her alanda sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Çalışanlarımıza, yani insan kıymetimize yatırım yapmak, içinde bulunduğumuz ekosisteme, tüm paydaşlarımıza karşı üstlendiğimiz mesuliyeti yerine getirmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu hedefle, evrensel sorunlara duyarlı bir şirket olarak, sorumluluklarımıza sahip çıkıyor; sürdürülebilir bir gelecek için sağlıklı bir kalkınma modeline sahip grup şirketlerimizle bölgemizdeki meselelerin çözümüne yönelik katkımızı güçlendiriyoruz. 

Tüm süreç ve faaliyetlerimizde temel hedefimiz; UN Global Compact’in 10 İlkesini kucaklayan projeler hayata geçirmek. Hem insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar hem de sosyal yatırımlarımız, bu ilkelerle uyumluluk gösteriyor. 13 grup şirketimizle Great Place to Work®️ Enstitüsü tarafından “Harika Bir İş Yeri” olarak sertifikalandırılmamız da sürdürülebilir hedeflerimizin bir sonucu. 

Bütün bu yaklaşımın bir sonucu olarak, Aydem Yenilenebilir Enerji için 2020 yılında imzacı statüsünde başladığımız UN Global Compact yolculuğumuzda bugün Adm Elektrik Dağıtım ve Gdz Elektrik Dağıtım dahil olmak üzere toplam beş şirketimizle birlikte katılımcı statüsünde yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.