Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wish Cycling Nedir?

24.10.2022
Geri dönüşümü temsil eden fotoğrafta; gökyüzünün içerisinde halka oluşturacak şekilde ağaç yaprakları yer almaktadır.

Geri dönüşüm basit bir süreç olarak gözükse de dikkat edilmediğinde istenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Atıkların geri dönüşüm kutusuna atılmadan önce ayrıştırılarak, geri dönüşümü olmayan maddelerin araya karışması engellenmelidir. Geri dönüştürülemeyen atıklar, tahmin edilenden çok daha fazla soruna neden olabilir. Oysa bir malzemenin, tekrar hammadde olarak kullanılabilmesi için geri dönüşüm kurallarına uyulması gereklidir.

Geri dönüştürülemeyen maddeler, dönüşüme konulduklarında yarardan çok zarara neden olabilirler. Geri dönüştürebilir diye düşünülerek birçok ürün geri dönüşüm işlemi için atık kutularına atılıyor. Atıkların, üzerlerindeki geri dönüşüm simgeleri ve açıklamalarına dikkat edilmesi; atıkların yanlış ayrıştırılmasının önüne geçebilir. Atıkların, ayrıştırılma niyetiyle yanlış yerlerde ayrıştırılması işlemine wish cycling denir. Doğru yönergeler takip edilerek yapılan geri dönüşümle, wish cycling yapılmasının engellenmesi mümkündür.

Wish Cycling Tam Olarak Nedir?

Wish cycling; geri dönüşümü olmayan bir atığı, tekrar kullanıma girmesini dileyerek geri dönüşüme dahil etme çabasıdır. Çoğu insan, geri dönüşüme atılan her materyalin tekrar kullanıma girdiğini düşünür.. Oysa geri dönüşüm yapılabileceği sanılan birçok materyalin, tam olarak geri dönüşümü sağlanamayabilir. Bazı malzemelerin bir kısmı, bazılarının ise tamamı geri dönüşüme uygun değildir.

Wish cycling, iyi niyetli gibi çaba olarak görünse de; geri dönüşüm sektörünün yaşadığı en büyük sorunlardan biridir. Gezegenin, iklim konusunda yaşadığı sorunlara karşı bir şeyler yapmak için geri dönüşüm en basit uygulamalardan biri olabilir. Doğru yapılan geri dönüşümle, enerji ve malzeme tasarrufu yapılabilir. Geri dönüşümü mümkün olan atıklar, çöp sahalarının azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Günümüzde en çok geri dönüşümü yapılan malzemeler; metal atıklar, plastik atıklar, kağıt atıklar ve elektronik atıklardır. Ancak plastik atıkların geri dönüşüm işlemleri, diğerlerine göre daha karmaşık olabilir. Bazı plastik ürünlerin, bir kısmı, bazılarının ise tamamı geri dönüşümü olmayan malzemelerden üretilebilir. Wish cycling, plastik atıkların geri dönüşümünde, sıklıkla yapılan bir hatadır.

Wish Cycling Neden Yapılmamalıdır?

Wish cycling, geri dönüşüm işlemlerinde beklenmedik sorunlara neden olabilir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, küresel geri dönüşümü etkileyen sonuçlar doğurabilir. Üretimde hammadde tasarrufu yapmak adına, bazı ülkeler geri dönüştürülebilir atıkları satın alarak ekonomilerine katkı sağlar. Uygun şekilde yapılan geri dönüşümle ekonomik ve çevresel faydalar sağlanabilir. Wish cycling ile hatalı ayrılan atıklar, geri dönüştürülebilir materyallerin de kullanılmasına engel olabilir. Geri dönüştürülebilir umuduyla atıkların yanlış ayrıştırılması nedeni ile para ve zaman kaybı yaşanırken fazladan atık da oluşabilir.

Wish Cycling Zaman Kaybettirir

Wish cycling ile döngüye giren atıklar, dönüşüm işlemlerinden geçecekleri geri dönüşüm tesislerine götürülürler. Geri dönüşüm merkezlerinde, atıklar sınıflandırılır ve ayrıştırılırlar. Her malzeme için dönüşüm işlemleri, farklı teknikler ve makineler kullanılarak yapılabilir. Wish cycling nedeniyle bilerek ya da bilmeyerek dönüştürme işlemine giren atıklar, genellikle makinelerin işlevlerinde sorunlara ve zaman kaybına neden olabilir. Geri dönüştürülebilir umuduyla yanlış ayrıştırılan atıklar, makinelerin içine sıkışabilir veya tıkanıklık oluşturabilir. Geri dönüşüm sırasında ekipmanda ve makinelerde yaşanan sorunlar giderilene kadar, tesisin geçici olarak işlemleri durdurması gerekir. 

Wish Cycling Gereksiz Maliyete Neden Olur

Wish cycling ile döngüye dahil edilen atıklar, öngörülemeyen sorunların yaşanmasına ya da geri dönüştürülebilir diğer atıkların kirlenmesine neden olabilir. Bazı atıklar, canlı sağlığı ve çevreye zararlı maddeler içerebilir. Geri dönüştürülebilir umuduyla zehirli maddeler içeren atıklar veya farklı şekillerde kontrollü olarak yok edilmesi gereken malzemeler, sorunlara neden olabilir. Örneğin  geri dönüşüm merkezinde çalışanlara zarar verebilir. Makinelerde işlenmesi mümkün olmayan atıklar, yüksek maliyetli tamir masraflarına veya makinelerin tamamen bozulmasına sebep olabilir. Geri dönüşüm yapan şirketler, wish cycling yüzünden, zaman kaybı ve ekstra masraflarla karşı karşıya kalabilirler.

Wish Cycling Fazladan Atık Üretir

Geri dönüşümün en büyük amacı, tekrar kullanılması muhtemel malzemelerin üretim için uygun hale gelmesidir. Geri dönüşüm yapılarak, çöp sahalarına giden atıkların miktarı azaltılabilir. Wish cycling ile iyi niyetle yapılan hatalı atık ayrıştırması, geri dönüşüm işlemine zarar verip fazladan atık çıkmasına neden olabilir. Yağlı ya da yemek artıkları bulaşmış plastik ve kağıt atıklar, diğer atıkların kirlenmesine ve geri dönüşüm işlemine sokulmasına engel olabilir. Geri dönüştürülemeyen atıklar, yakılarak atmosfere salınabilir ya da çöp alanlarına gönderilebilir. Bu şekilde geri dönüşümün temel amacına tamamen ters bir durum oluşabilir.

Doğru Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Doğru geri dönüşüm için, gerekli kurallara uyulması tavsiye edilir. Atıkları yanlış ayırmamak için belediyelerden veya geri dönüşüm şirketlerinden detaylı bilgi alabiliriz. Evde geri dönüşüm çalışmaları yapmak istiyorsak; atık kutuları edinerek ilk adımı atabiliriz. Wish cycling olmaması için, ürünlerin ambalajlarını detaylı okuyabilir ve doğru ayrıştırma yapabiliriz. 

Bitkisel atık yağlar, yetkili firmalar tarafından toplanarak, biyodizel olarak dönüştürülür. Atık yağların geri dönüşümü ile çevre kirliliğinin oluşmasına engel olabiliriz. Kullanım ömrünü tamamlamış atık pilleri, pil toplama kutularına atabiliriz. Birçok kamu kuruluşunda ve marketlerde atık pil kutuları bulundurabiliriz. Pillerin içerdikleri bazı zararlı maddelerin, uzmanlar tarafından ortadan kaldırılması gereklidir. Pil atığı üretmemek ve masrafları azaltmak adına; uzun ömürlü veya tekrar doldurulabilen pilleri tercih edebiliriz. Geri dönüşümle ilgili detaylı araştırmalar yapmak, doğru ayrıştırma yöntemleri ve atık azaltma konularında yardımcı olabilir.