Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Enerji Verimliliğinin Önemi

17.10.2022
Enerjinin verimli kullanılmasına vurgu yapılan metinin görselinde ellerin üzerinde tepsi şeklinde şehir içine yerleştirilmiş güneş panelleri ve rüzgar tirbünleri yer almaktadır.

 

Enerjinin verimli kullanılması, üretim ve tüketimde ortaya çıkan sera gazı miktarını azaltarak atmosferdeki sera gazı dengesinin tekrar sağlanmasına yardımcı olur. Aynı miktarda veya daha az sera gazı salınımı ile daha fazla iş yapmak, enerjinin verimli kullanılması ile mümkündür. Verimliliği yüksek ekipmanlarla enerji tüketimini azaltmak, kurum ve kuruluşların sürdürülebilirlik hedeflerine yardımcı olur. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması; maliyetlerin düşürülmesi konusunda fayda sağlar.

Enerji üretimi ve tüketimi sırasında, atmosfere salınan sera gazlarının karbon ayak izinin büyümesinde ve canlı ekosisteminin bozulmasında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma gibi hedeflerin devamlılığı ile bağlantılı olan enerji verimliliği, sera gazı salınımının azaltılmasında önemli bir faktördür. Dünyada, enerjinin verimli kullanımı; doğal dengelere olan katkıları nedeniyle önemlidir.

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği, yapılan işin kalitesinde ve özelliğinde düşüş yaşamadan, daha az enerji tüketilerek yapılması anlamına gelir. Enerji verimliliği için yapılan iyileştirmeler, daha verimli bir teknoloji veya üretim süreci kullanılarak gerçekleştirilir. Enerji kayıplarını, en aza indirmek için enerji kullanımı planlanabilir ya da ortaya çıkan fazla enerji farklı işler için kullanılabilir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana nedeni olan sera gazlarının, kontrol altında tutulması; tüm ekosistemin devamlılığı ve korunmasına yardımcı olur. Enerji, günümüzde vazgeçilmez bir gereklilik olduğu için enerji verimliliği ve enerji tasarrufunun önemi de ön plana çıkıyor. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, iki farklı konu olmasına rağmen sıklıkla karıştırılabilir. Enerji tasarrufu, mevcut tüketilen enerjinin azaltılması, enerji verimliliği ise daha az enerji ihtiyacı duyan makine ve süreçlerin kullanılması anlamına gelir.

Düşük enerji tüketimi yapan makinelerin kullanılması yanında; düzenli yapılan bakım, onarım işlemleri de verimlilik açısından önemlidir. Bakım ve onarımların aksatılması, kullanılan cihazın daha fazla enerji tüketimine neden olabilir. Günümüzde uygulanan örnekler, enerji tüketiminde önemli miktarda düşüş sağlıyor. Verimlilik uygulamaları, sanayi ve evsel kullanım için farklı yöntemler olsa da ortak amaç enerjiden en yüksek faydanın sağlanmasıdır. Günlük yaşantı içerisinde; enerjide verimlilik sağlamaya yönelik, büyük bir potansiyel bulunur.

Konutlarda Enerji Verimliliği

Konutlarda enerji verimliliği sağlamak için, kullanılan elektrikli aletlerin yüksek verimlilik sağlayan teknolojilere sahip olması önemlidir. Elektrikli aletlerin üzerinde bulunan, enerji etiketleri sayesinde; enerji verimliliği sınıflandırmasını öğrenmek mümkün. Bu etiketlerde, verimlilik sınıfının yanı sıra yıllık toplam enerji tüketim miktarı, çalışırken oluşan gürültü emisyonu ve yıllık su harcama miktarı gibi bilgiler bulunur. Modern dondurucular, fırınlar, ocaklar, bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri, eskiden kullanılanlara göre daha yüksek verimlilik sağlıyor. Evlerde kullanılan cihazların, yenileriyle değiştirilmesi; enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Konutlarda, aydınlatma için düşük tüketimli ampuller kullanarak; verimlilik sağlayabiliriz. LED teknolojisi ile üretilen ve düşük enerji harcayan ampul çeşitleri, buna örnektir. Led ampullerin kullanılması, düşük enerji tüketimi açısından fayda sağlarken; uzun ömürlü olmaları tekrar alınma sürelerini de uzatır. Böylece, üretim sırasında daha az enerji kullanılır ve sera gazı salınımı düşer.

Konutlar yapılırken, verimliliği destekleyen mimari yaklaşımlar kullanılabilir. Gün ışığından, daha çok faydalanan bina tasarımlarıyla; enerji tüketimi azalır. Binalarda, izolasyon uygulamaları ile de verimlilik sağlanabilir. Yüksek enerji kullanımına neden olan, ısıtma ve soğutma kaynaklı tüketim izolasyon uygulamaları ile azaltılabilir. Isıtma için kullanılan enerjinin azaltılması; sera gazı salınımında düşüş sağlayacaktır. 

Sanayide Enerji Verimliliği

Ulusal enerji verimliliği eylem planında, sanayide verimlilik projelerini artırmak için destek sağlanması konusu da ele alınır. Sanayi tesislerinin ana masraflarından biri enerji tüketim maliyetidir. Enerji verimliliği, üretim sektöründe maliyetlerin ve çevreye verilen zararın azaltılması açısından önemli bir kavramdır.

Üretimde, çeşitli süreçler olduğu için, verimlilik sağlanmasına imkan veren birçok alan bulunur. Endüstriyel tesislerde kullanılan; ekipman, makine ve süreçlere bağlı olarak farklı verimlilik yöntemlerine başvurulabilir. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, inceleme ve denetlemelerle, en yüksek verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunabilir.

Sanayi tesislerinin, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden alacağı enerji verimliliği danışmanlık hizmetleri, yol gösterici konumundadır. Üretimde verimlilik sağlamak için uygulanabilecek bazı yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yüksek sıcaklıklarda ısı enerjisinin iletildiği materyallerin yüzeyinden kayıplar oluşabilir. İzolasyon uygulanması ile kaybolan ısının %80 kadarı önlenebilir.
  • Daha az enerji tüketen aydınlatmalar seçilebilir. Hareket sensörleri ile aydınlatmaların kontrol edilmesi ile elektrik tüketimi azaltılabilir.
  • İnvertörler kullanılarak değişken yükte çalışan motorların enerji tüketiminde tasarruf sağlanabilir.
  • Üretim sırasında atılan, yüksek sıcaklıktaki akışkanların mevcut ısısı farklı işler yapmak için tekrar kullanılabilir.
  • Gereğinden yüksek kapasiteli ekipmanlar daha çok enerji tüketimi yapılmasına neden olur. Kullanılan ekipmanların uygun kapasitelerde olması enerji tüketimini düşürebilir.
  • Arıtma sistemleri kullanılarak, su tüketiminde verimlilik sağlanabilir.
  • Yenilenebilir enerji kaynakları, ısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir.

Neden Enerji Verimliliğini Tercih Etmeliyiz?

Enerji verimliliği, artan tüketimin karşılaması amacıyla arzın artırılmasının tek çözüm olmadığını kanıtlayan, düşük maliyetli bir stratejidir. İklim değişikliği ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olduğu gibi tüketiciler için konutlarda kullanılan enerji miktarında düşüş sağlayabilir. Yurt dışından ithal edilen enerji yüzünden oluşan, enerjide dışa bağımlılık azaltılabilir.

Aydem Enerji olarak, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla, bu konu üzerinde de önemle durmaktayız. Enerji verimliliği yatırımları, oluşan enerji kaybı maliyetinden daha hesaplıdır. Konut ve sanayide, enerjinin verimli kullanılması için uygulanabilecek temel düzeydeki önlemlerle ilk adım atılabilir. Verimliliğin yaygın hale gelmesi, insanlığın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadeyi kolaylaştıracaktır.