Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Yenilenebilir Enerji Güvenilir Bir Geleceğe Güç Veriyor

10.10.2022
Yenilenebilir Enerji

 

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki akıştan elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanmaktadır.

 

Genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesiyle tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

 

Yenilenebilir Enerjiyi Doğuran Faktörler

 

Enerji; iklim sorununun merkezinde ve çözümün anahtarıdır. Dünyayı kaplayan ve güneşin ısısını hapseden sera gazlarının büyük bir kısmı, elektrik ve ısı enerjisi üretmek için fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkar. Petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar; küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inden fazlasını ve tüm karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturarak küresel iklim değişikliğinin önde gelen faktörleri arasında sıralanıyor.

 

Bilime göre; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için emisyonların 2030 yılına kadar neredeyse yarı yarıya azaltılması ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşması gerekiyor. Bunu başarmak için fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı sona erdirmeli ve temiz, erişilebilir, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve güvenilir alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapılmalıdır. Güneş, rüzgâr, su, atık ve Dünya'nın ısısından oluşan yenilenebilir enerji kaynakları, doğa tarafından yenilenir ve havaya az miktadarda sera gazı veya kirletici madde salar veya hiç salmaz.

 

 

Temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın bugün ve gelecek nesiller için sağlıklı, yaşanabilir bir gezegene giden yol. Çünkü:


1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Her Yerde

 

Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 80'i net fosil yakıt ithalatçısı ülkelerde yaşıyor. Bu durum, diğer ülkelerden fosil yakıtlara bağımlı olan yaklaşık 6 milyar insanı, jeopolitik krizlere karşı savunmasız hale getiriyor. Buna karşılık, mevcut ve potansiyel yenilenebilir enerji kaynakları, hiçbir ülkede henüz tam olarak kullanılamıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), 2050 yılına kadar dünya elektriğinin yüzde 90'ının yenilenebilir enerjiden geleceğini öngörüyor.

 

Yenilenebilir kaynaklar, ülkelerin ekonomilerini çeşitlendirmelerine ve onları fosil yakıtların öngörülemeyen fiyat dalgalanmalarından korunmalarına olanak tanıyor. Ek olarak kapsayıcı ekonomik büyümenin, yeni işlerin, yoksulluğun azaltılmasının ve ithalata bağımlılıktan kurtulmanın yollarını sunuyor.

 

2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ekonomiktir

 

Yenilenebilir enerji, bugün dünyanın birçok yerinde en ucuz enerjiseçeneğidir. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin fiyatları da hızla düşmeye devam ediyor. Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin maliyeti, 2010 ile 2020 arasında yüzde 85 düştü. Kara ve deniz rüzgâr enerjisi maliyetleri sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 48 düştü.

 

Düşen fiyatlar yenilenebilir enerjiyi, düşük ve orta gelirli ülkeler de dahil olmak üzere her yerde daha çekici kılıyor. Düşen maliyetler, önümüzdeki yıllarda yeni güç kaynaklarının çoğunun düşük karbonlu kaynaklardan sağlanması için gerçek bir fırsat sunuyor.

 

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ucuz elektrik, 2030 yılına kadar dünyanın toplam elektrik arzının yüzde 65'ini sağlayabilir. 2050 yılına kadar enerji sektörünün yüzde 90'ını karbondan arındırabilir, karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltabilir ve iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olabilir.

 

3. Yenilenebilir Enerji Sağlıklıdır

 

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünyadaki insanların yaklaşık yüzde 99'u hava kalitesi sınırlarını aşan ve sağlıklarını tehdit eden havayı soluyor. Dünya çapında her yıl 13 milyondan fazla ölümün nedeni, hava dahil olmak üzere önlenebilir çevresel kirlilikten kaynaklı olduğu biliniyor.

 

Rüzgâr ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarına geçiş, sadece iklim değişikliğini değil, aynı zamanda hava kirliliğinin ve sağlık harcamalarının azalmasına yardımcı olur.

 

4. Yenilenebilir Enerji İstihdam Sağlar

 

Yenilenebilir kaynaklara yapılan her 1 Türk Lirası yatırım, fosil yakıt endüstrisinden üç kat daha fazla iş yaratıyor. 2030 yılına kadar fosil yakıt üretiminde yaklaşık 5 milyon iş kaybedilebilir.

 

Buna ek olarak, enerjiyle ilgili endüstrilerde, örneğin elektrikli araçların yeni roller üstlenmesi için 16 milyon istihdama daha ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. Bu, 2030 yılına kadar temiz enerjide, verimli ve düşük emisyonlu teknolojilerde toplam 30 milyondan fazla iş yaratılabileceği anlamına geliyor.

 

Adil bir geçişi sağlamak, enerji geçişinin merkezine insanların ihtiyaçlarını ve haklarını yerleştirmek, kimsenin geride kalmamasını sağlamak için çok önemli bir adım.

 

5. Yenilenebilir Enerji Ekonomiktir

 

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmamızı sağlamak için teknoloji ve altyapı yatırımları dahil olmak üzere, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiye, yılda yaklaşık 4 trilyon dolar yatırım yapılması gerekiyor.

 

Sınırlı kaynaklara sahip birçok ülke için peşin maliyet göz korkutucu olabilir ve birçoğunun geçişi gerçekleştirmek için mali ve teknik desteğe ihtiyacı oluşabilir. Ancak yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar karşılığını her zaman verir.

 

Ayrıca, verimli, güvenilir yenilenebilir teknolojiler, piyasa şoklarına daha az eğilimli bir sistem oluşturabilir ve güç kaynağı seçeneklerini çeşitlendirerek esnekliği ve enerji güvenliğini iyileştirebilir.