Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Türkiye’de Rüzgar Enerjisi

05.09.2022
Türkiye

Ülkemiz coğrafi konumu sebebiyle; dünya petrol ve gaz rezervlerinin büyük bir bölümünün bulunduğu oldukça önemli bir bölgede yer almaktadır. Bu önemli bölgede; Doğu ile Batı, Güney ile Kuzey arasında enerji köprüsü oluşturur. Yalnızca enerji köprüsü olmakla kalmayan Türkiye, aynı zamanda kendi enerjisini de üretmektedir. Türkiye’de rüzgar enerjisi ise günden güne gelişen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Kutuplar arası enerji köprüsü oluşturan ülkemizin ihtiyacının büyük bir kısmı ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. İthal kaynaklardan elde edilen enerjinin yüzde yetmiş beşi ise fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıtlar, Türkiye’de ekonomi ve sağlık açısından büyük zararlı etkiler yaratan bir kaynaktır.

Türkiye, bünyesindeki artan enerji ihtiyacını karşılamak için kolları sıvamış ve enerji arz-talep dengesini sağlamak amacıyla, 2000 yılından itibaren rüzgar enerjisi üretim santralleri kurmaya başlamıştır. Rüzgar enerji santrallerinin ardından 2014 yılı itibarıyla da güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santralleri kurarak, çevre kirliliği yaratan fosil enerji kaynaklarının kullanım oranını büyük ölçüde azaltmıştır. Böylelikle; yerli, temiz ve yenilenebilir enerji çoğu açıdan ülkemizde olumlu etkiler sağlamıştır

İthal edilen fosil enerjinin ülke ekonomisine verdiği zarar düşünüldüğünde; oluşabilecek çevre kirliliği ve meydana gelebilecek enerji kıtlığı gibi pek çok olumsuz etken yer almaktadır. Tüm bu etkenler doğrultusunda ülkemiz; jeotermal ve güneşe dayalı üretim tesislerini, özellikle rüzgar enerjisi tesisini, her geçen gün arttırmaktadır.

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Rüzgar, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru yatay yönlü hava hareketidir. Hızı; coğrafya, topografya ve mevsim etkenlerine göre değişmektedir.

Rüzgar Enerjisi ise çevremizdeki doğal rüzgarları yakalayıp havanın hareketlerini mekanik enerjiye dönüştüren enerji kaynağıdır. Coğrafya ve topografyanın etkileriyle Türkiye, rüzgar enerjisi üretimi için uygun alanlara sahip bir ülkedir. Bitki örtüsü, dağlar ve binalar rüzgarı yavaşlatmaktadır. Dolayısıyla, rüzgarın hızı kıyıya yakın ve açık denizde daha yüksektir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz birçok bölgesinde rüzgar enerjisine uygun kıyılara sahiptir.

Rüzgar enerjisinin üretiminde hava hareketini elektriğe dönüştürmek için kullanılan mekanizmaya türbin adı verilir. Türbin, birkaç kanat ile birlikte dönen büyük bir yapıdır. Bu kanatlar, dönmesini sağlayan ve elektrik üreten bir elektromanyetik jeneratöre bağlıdır.

Geleneksel olarak rüzgar enerjisi tahıl öğütmek ve su pompalamak amacıyla kullanılıyordu. Ancak, bugün en yaygın olarak elektrik üretmek için kullanılmaktadır. Bütün bu etkenler dahilinde; rüzgar enerjisi, küresel elektrik tedarik karışımının giderek daha önemli bir parçası haline gelmiştir.

Rüzgarın en büyük avantajı, temiz ve yenilebilir bir enerji şekli olmasıdır. Elektrik üretimi, doğrudan karbon emisyonu veya hava kirleticisi içermez ve su tüketmez. Ayrıca ilk tesis kurulumundan sonra diğer enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında nispeten düşük işletme ve bakım maliyetlerine sahiptir.

Eklenmesi gereken bir husus da rüzgar hızlarının gün ve yıl boyunca değişip elektrik şebekelerinde kesinti sorunlarına neden olabileceğidir.  

Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yüzde ikisi rüzgar enerjisine dönüştürülmektedir. Ülke ekonomisine ve sağlığına olumlu etki sağlayan rüzgar enerjisini kapsamlı ele almak için; avantajları ve dezavantajları hakkında detaylı bilgi edinilmesi gerekmektedir.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

-Yenilenebilir, temiz ve çevre dostudur

-Sürekli bir kaynak olduğundan güvenilirdir

-Tesis teknolojisi ve işletimi basittir

-Devreye alma süresi çok kısadır

-Fosil yakıtlara nazaran ekonomiktir

Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları

-Yatırım maliyetinin yüksek olması

-Değişken enerji üretimi

-Yerli ve milli ekipman kullanımının yaygın olmaması

Bu etkenler doğrultusunda, rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin çok daha temiz ve verimli olduğu ispatlanır.