Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ) ve Sürdürülebilirlik Politikası

Türkiye’nin öncü enerji şirketi Aydem Enerji olarak en büyük önceliğimiz, şirket yönetimimizde en yüksek
standartları sağlayarak, tüm çalışanlarımıza sağlıklı, güvenilir bir çalışma ortamı sunmak, kurum içi ve kurum
dışı faaliyetlerimizde çevre bilinciyle hareket etmektir.

Çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla ele aldığımız sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerimizle
bütünleştirerek, doğaya ve insana saygılı iş yapış biçimimizi, tüm faaliyetlerimizin temeline alarak
süreçlerimizi yönetiyor ve düzenliyoruz.

Hizmet verdiğimiz toplumun geleceği için ‘sürdürülebilir’, ‘yenilikçi’ ve ‘insan odaklı’ yaklaşımımızla
çalışmalarımıza devam ederken, 6 şirketimiz ile 160’tan fazla ülkede 15.000’in üzerinde şirket üyesi bulunan,
dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global
Compact) imzacısıyız.

Tüm paydaşlarımızı aynı gayede buluşturmayı amaçlayan SEÇ ve Sürdürülebilirlik Politikamız aşağıdaki
maddelerden oluşmaktadır:

 • Ulusal ve uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, şirketimizdeki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak ve iyileştirmek,
 • Etik kurallara, yolsuzlukla mücadeleye ve uyum ilkelerine bağlı kalarak sürdürülebilirlik stratejilerimizi geliştirmek,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmak ve gerekli kaynakları sağlamak,
 • Risk yönetim sürecini bütüncül olarak ele alarak tüm iş süreçlerimize entegre etmek, proaktif önlemler almak,
 • Çevre dostu ve enerji verimliliğini önemseyen ürün, hizmet ve teknolojiyi tercih etmek,
 • yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunmasına, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek,
 • Sürdürülebilir verimliliği sağlamak için çalışanlarımızın sadakatini ve refahını yükseltmek, eşit fırsatlar sunmak ve çalışan katılımını en üst düzeye çıkarmak,
 • Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem vererek, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı tüm değer zincirimize yaymaya özen göstermek,
 • Paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konularındaki beklentilerini göz önünde bulundurarak, gerekli kaynakların mevcudiyetini sağlamak, sürdürülebilirliği şirketimizin tüm organizasyonel seviyelerine entegre etmek,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile topluma hizmet sunmayı ve iş birliğimizi sürdürmek.