İş Sağlığı ve Güvenliği

“Önce Yaşam Güvenliği; Önce Sen” sloganımızdan hareketle temel ilkelerimiz arasında ilk sırada iş sağlığı ve güvenliği gelmektedir. Tüm faaliyetlerimizin, her aşamasında bu hassasiyeti gösterir odağımıza insanı alırız.

Bu kapsamda faaliyet bölgelerimizde;

Her farklı iş öncesi risklerim için beş dakika deriz ve kişisel risk değerlendirmesi yaparız.

Hazırlanan iş talimatlarının güncel hallerini her yıl tüm personellerimiz ile paylaşır, konular hakkında bilgilendirme eğitimleri organize ederiz.

Önceliğimiz güvenliğimiz diyerek iş izin sistemi kapsamında eğitimler verir, yetkilendirmeleri sağlar ve uygularız.

Haftalık iş başı toplantıları ve konuşmaları yaparak hepimizin bu kültürün bir parçası olduğunu hatırlarız.

İnsan davranışları ve ortamını yüzde yüz güvenli hale getirmek için saha emniyet analizleri (Risk Değerlendirmeleri) yaparız.

Kayba ramak kala, tehlikeli durum ve davranış raporlamaları yaparak riskleri sıfıra indirgemeyi hedefleriz.

Yöneticilerimiz ile tüm sahalara dokunmak için saha denetim gezileri,  aylık planlı emniyet kontrolleri, davranış odaklı denetimler yaparak çalışanlarla birebir yaşam emniyeti kapsamında konuşmalar yaparız.

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Sektör ve dünyada yenilikleri takip eder, sürekli iyileştirmeler yaparız.

Verimliliğin artırılması yönünde İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri ile entegre bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği açısından lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Hedefimiz; insan, çevre, şirket varlıkları için “sıfır kaza, sıfır zarar”

Önceliğimiz; birlikte çalıştığımız tüm birey ve paydaşlar

Sloganımız; emniyetli yaşam kültürünü hep birlikte yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için  “Önce Yaşam Güvenliği; Önce Sen”

Sorumluluğumuz; hepimiz görür, yönetir, araştırır ve paylaşırız.